Klienci Ergo Hestii skarżą się najrzadziej

Ergo Hestia ma najniższy wskaźnik skarg wśród największych polskich ubezpieczycieli – wynika z raportu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Firma wprowadziła już na wniosek swoich klientów ponad 500 poprawek i usprawnień. Współczynnik skarg wyniósł dla Ergo Hestii w trzecim kwartale 2013 r. tylko 61,03 pkt. To najniższy wskaźnik wśród dziesięciu największych ubezpieczycieli w Polsce wg. rankingu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF). Zestawienie, przygotowane przez PIPUiF na bazie danych Rzecznika Ubezpieczonych, podsumowuje liczbę i jakość wpływających do niego skarg. Wskaźnik skarg pokazuje, jak często – w stosunku do wielkości firmy – skarżą się jej klienci. Im mniejsza liczba skarg (bardziej zadowoleni klienci) i większe towarzystwo (udział w rynku), tym niższa wartość współczynnika.