Szczegóły

 • Data

   15 sierpnia, 2013

Szukasz skutecznej ochrony dla swojego majątku?

Mieszkanie lub dom możesz ubezpieczyć już teraz – szybko i łatwo.
Ubezpieczenie domu i mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć za dodatkową opłatą.

Ubezpieczenia, w ramach których można ubezpieczyć dom i mieszkanie:
Mieszkania i domy

Ubezpieczenie domu i mieszkania zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć za dodatkową opłatą.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz ubezpieczyć:

 • szkody powstałe wskutek wandalizmu,
 • udokumentowane koszty, poniesione w związku z wymianą zabezpieczeń drzwi wejściowych w przypadku utraty kluczy wskutek kradzieży, rozboju lub zagubienia,
 • udokumentowane koszty wynajmu lokalu zastępczego, jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej trzy dni, w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

W ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, za dodatkową opłatą, możesz chronić także oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne (szyby okienne, drzwiowe, lustra, elementy szklane stanowiące składową część mebli itp.) od stłuczenia.

Domek letniskowy

Ubezpieczenie domu letniskowego wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę przed szkodami powstałymi w wyniku kradzieży z włamaniem i rozboju.

Kiedy wracasz do domu z urlopu martwisz się, co dzieje się z Twoim domkiem letniskowym? Właśnie do osób takich, jak Ty, adresowana jest nasza oferta - specjalne ubezpieczenie, które sprawi, że każdy właściciel domku nad jeziorem będzie mógł spać spokojnie - nie tylko podczas wakacji.

 • ubezpieczasz domek letniskowy wraz z mieniem ruchomym i elementami stałymi,
 • dzięki opcjom dodatkowym możesz rozszerzyć zakres ochrony.

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.

Za domek letniskowy uznaje się zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.

Mienie ruchome to należące do Ubezpieczającego:

 • urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
 • przedmioty wartościowe i wartości pieniężne,
 • wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt turystyczny i sportowy,
 • rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane.

Stałe elementy domku letniskowego to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności: meble, antresole, piece i kominki, okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), sieć wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem, ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej, schody, parapety wewnętrzne, tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg, zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej.

Mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • huraganu,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi (niespowodowanego usuwaniem ziemi na stokach przez człowieka),
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • zalania, powstałego m.in. wskutek:
  • wydostania się wody, pary lub płynów w wyniku uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
  • wydostania się wody z urządzeń domowych na skutek ich awarii (pralki, wirówki lub zmywarki),
  • cofnięcia się wody i ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
  • pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
  • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu, topniejącego śniegu lub gradu.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ubezpieczenie umożliwia również ochronę mienia od szkód powstałych na skutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.
Dom w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych (budowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa nieruchomości). Zakres ochrony można rozszerzyć dzięki opcjom dodatkowym.

Inwestujesz w budowę domu. Czy dbasz również o bezpieczeństwo tej inwestycji? Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

Domy jednorodzinne oraz ich stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych na skutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • spływu wód po zboczach,
 • gradu,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • katastrofy budowlanej.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń losowych można objąć także:

 • garaże wolno stojące,
 • budynki gospodarcze,
 • obiekty małej architektury,
 • mienie ruchome.

Dzięki wykupionym opcjom dodatkowym, zakres ochrony ulega rozszerzeniu o ubezpieczenie od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju:

 • mienia ruchomego,
 • stałych elementów domu jednorodzinnego.

Home Assistance

Kontakt z nami jest niezwykle prosty! 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy, czekamy na Twój telefon. Niezwłocznie po zgłoszeniu zorganizujemy niezbędną pomoc.

Usługi w ramach Assistance realizowane są maksymalnie w ciągu czterech godzin od zgłoszenia. W wielu sytuacjach dzięki ubezpieczeniu Assistance możesz liczyć na profesjonalną pomoc.

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody. Zapewnia pomoc specjalisty, np. hydraulika, ślusarza. Usługi w zakresie Home Assistance realizowane są w miejscu ubezpieczenia.

Centrum Alarmowe 801 107 107

Ryzyka od których możesz się ubezpieczyć

Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu.
Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju.
Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych, takich jak: wybuch, zalanie, huragan, grad, powódź i inne.
Ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku pożaru.
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.