Szczegóły

 • Data

   14 sierpnia, 2013

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu.

Kompleksowa ochrona przedsiębiorstw.
Wiemy, jak ważną rolę w biznesie odgrywają czas i pewność. Dzięki pakietom ubezpieczeń dla biznesy będziesz miał pewność, że Twoje przedsiębiorstwo jest dobrze chronione przed niespodziewanymi wypadkami. Zaoszczędzisz również czas, ponieważ wszystkie formalności załatwisz równocześnie.

Pakiety, w ramach których można ubezpieczyć biznes:
Moja Firma

Moja Firma to kompleksowe ubezpieczenie majątku, zarówno prywatnego, jak również służącego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Moja Firma przeznaczona jest dla klientów, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
 • posiadają maksymalnie 15 pojazdów,
 • posiadają w ramach jednej lokalizacji majątek o wartości nie większej niż 4 000 000 zł.

Dlaczego Moja Firma to dobry wybór?

 • ubezpieczasz majątek prywatny i firmowy jednocześnie,
 • odnawiasz wszystkie ubezpieczenia w tym samym czasie,
 • otrzymujesz jedną polisę i Ogólne Warunki Ubezpieczeń,
 • wybierasz spośród trzech wariantów ubezpieczenia – ochrona od podstawowych zdarzeń aż po All risk.

Hestia Biznes

Hestia Biznes zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorstwa. W ramach pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną. Klienci Hestii Biznes korzystają ponadto z systemu atrakcyjnych zniżek.

Jesteś człowiekiem biznesu. Myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje. Z pakietem Hestia Biznes możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Hestia Biznes stanowi doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą stanąć na drodze do Twojego sukcesu.

Hestia Biznes – same korzyści dla biznesu:

 • bogaty wybór ubezpieczeń mienia – sam decydujesz co ubezpieczasz,
 • szeroki zakres OC działalności - dopasowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb,
 • niskie koszty – kwota składki zależy od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń,
 • system zniżek – abyś mógł zaoszczędzić jeszcze więcej.

Jasne zasady – bez skomplikowanych procedur:

 • łatwo i szybko zawierasz umowę – wnioski i polisy mają prostą, przejrzystą formę,
 • nie tracisz czasu - ubezpieczenia odnawiasz równocześnie,
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu – otrzymujesz je we wspólnej książeczce,
 • otrzymujesz najlepszy przewodnik po ubezpieczeniach – książeczkę ze wszystkimi dokumentami ubezpieczeniowymi i wskazówkami, jak postępować w razie szkody,
 • w przypadku szkody kontaktujesz się z Ergo Hestią przez nowoczesny system obsługi Klientów; szkodę zgłaszasz telefonicznie.

Pakiet Hestia Biznes to zestaw 11 ubezpieczeń dających wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

 • pożarem, zalaniami, gradobiciem,
 • kradzieżą z włamaniem,
 • rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi),
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.

Jeśli nie chcesz zastanawiać się od czego masz chronić swoje mienie kup pakiet Hestia Biznes w opcji ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczeniem wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.

W pakiecie Hestia Biznes możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
 • przenośne urządzenia elektroniczne,
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • pieniądze lub biżuterię,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
 • oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bez dodatkowych kosztów:

 • odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody, a także koszty poszukiwania przyczyn szkody,
 • zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej.

Za niewielką dopłatą natomiast:

 • obejmiemy ochroną wyposażenie, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia,
 • rozszerzamy ubezpieczenie o ochronę przed atakami terrorystycznymi,
 • odpowiemy za szkody w środkach obrotowych powstałych w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych,
 • włączymy klauzule dodatkowe dostosowane do potrzeb Twojej działalności.

W ramach dodatkowego rozszerzenia pakietu Hestia Biznes:

 • pomożemy w przezwyciężeniu trudności, jakie spotkają Twoją firmę po wystąpieniu nagłej i nieprzewidzianej szkody,
 • pokryjemy uzasadnione koszty dodatkowe, powstałe w wyniku wynajęcia zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia pracowników, koszty przewiezienia sprzętu i poinformowania Twoich klientów o zaistniałych zmianach i utrudnieniach.
Różne potrzeby – jedno rozwiązanie

Każda firma jest inna, dlatego Hestia Biznes oferuje najszerszy na rynku zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy.

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Hestia Biznes oferuje kompleksowy pakiet USŁUG BIZNES ASSISTANCE, dzięki któremu:

 • możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (assistance serwisowy),
 • w razie zdarzenia na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (assistance medyczny),
 • m.in. pomożemy w znalezieniu informacji prawnej (assistance informacyjny).

Realnie niskie koszty

Składka w pakiecie Hestia Biznes uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia. Ale to nie wszystko – Klienci Hestii korzystają także z systemu zniżek za:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (do 20%),
 • dodatkowe zabezpieczenia (do 50%),
 • wprowadzenie franszyz redukcyjnych (do 20%).

Co jeszcze możesz otrzymać wraz z pakietem Hestia Biznes?

 • ubezpieczenia komunikacyjne z dużymi zniżkami (do 25%) od stawek taryfowych,
 • 10% zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez Ergo Hestię.
Hestia Rodzina

Ubezpieczenie Hestia Rodzina gwarantuje bezpieczeństwo finansowe Pracownikowi i jego najbliższym. Ubezpieczony objęty jest ochroną przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie. Zakres umowy można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym.

Korzyści dla Pracodawców:

 • umożliwiamy wliczenie składki do kosztu uzyskania przychodu firmy,
 • oferujemy narzędzie skutecznie motywujące Pracowników i zwiększające ich lojalność względem przedsiębiorstwa,
 • udostępniamy produkt, stanowiący dodatkowy atut w procesie rekrutacji specjalistów.

Zapewniamy szybką i sprawną obsługę ubezpieczonych Pracowników, począwszy od zawarcia umowy ubezpieczenia, a skończywszy na wypłacie świadczeń.

Korzyści dla Pracowników:

 • gwarantujemy finansowe zabezpieczenie Pracownika i jego najbliższych - Ubezpieczony objęty jest ochroną przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie,
 • zapewniamy wypłatę świadczenia już od pierwszego dnia trwania umowy ubezpieczenia,
 • oferujemy pełen wachlarz świadczeń dodatkowych, maksymalnie rozszerzających zakres ochrony - także na całą rodzinę Pracownika,
 • umożliwiamy indywidualną kontynuację ubezpieczenia grupowego.

Ryzyka od których możesz się ubezpieczyć

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych - gwarantuje firmie ochronę przed zdarzeniami związanymi z działaniem sił przyrody, takimi jak: uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz nawalny czy napór śniegu, ale także uderzenie pojazdu czy przepięcia.
Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku - zapewnia firmie ochronę przed kradzieżą mienia przez osoby trzecie.
Wandalizm - gwarantuje firmie ochronę przed celowym uszkodzeniem jej mienia przez nieznane osoby trzecie.
Sprzęt elektroniczny - chroni sprzęt elektroniczny, należący do firmy, przed wszystkimi zdarzeniami, z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych - w tym przed szkodami powstałymi wskutek wadliwej obsługi itp.
Odpowiedzialność cywilna - zapewnia firmie ochronę przed roszczeniami osób trzecich, bez względu na to, czy wiąże ją z nimi umowa, czy też nie.
Szyby i inne przedmioty od stłuczenia - chroni oszklenie firmy przed stłuczeniem.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków