Ubezpieczenia zdrowotne i życiowe

Szczegóły

  • Data

     3 października, 2012

Wiesz, że wypadek może się zdarzyć każdemu.

Chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo?
Zależy Ci na bezpieczeństwie w przyszłości. Możesz chronić siebie i swoich bliskich.

Zakres ochrony, w ramach której można ubezpieczyć swoje zdrowie i życie:
Całkowita niezdolność do pracy w NW
Zapewnienie ubezpieczonemu dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego całkowitą niezdolność do pracy.
Gwarantowana wypłata
Zabezpieczenie przyszłości finansowej dzięki wypłacie ubezpieczonemu gwarantowanej kwoty świadczenia na koniec okresu ubezpieczenia.
Inwestycja
Możliwość powiększenia oszczędności dzięki inwestycjom w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe na ryzyko klienta.
Niezdolność do pracy
Zapewnienie ubezpieczonemu dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy.
Śmierć
Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek wypadku bądź choroby.
Śmierć w NW
Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Trwałe inwalidztwo w NW
Wsparcie finansowe ubezpieczonego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe inwalidztwo.